Start!

Co niektórzy mówią, że oparcie przez ustawodawcę obecnego systemu podatkowego na samoobliczeniu wysokości należnego podatku przez podatników oraz zwiększenie intensywności działań weryfikacyjno-kontrolnych i egzekucyjnych doprowadziła do wzrostu zadań administracjo-podatkowych związanych z obsługą podmiotów zobowiązanych. Obszary obsługowe ciągle poszerzane, co prowadzi do zmiany charakteru administracji podatkowej. Ustawodawca w imieniu suwerena ( słowo ostatnio bardzo modne ) naszą administracją bardzo „mieszał” a zwłaszcza przesuwał terminy wejścia rozwiązań. Należy przypomnieć:
-w dniu 10 lipca 2015 r. uchwalono ustawę o administracji podatkowej. Akt ten miał pierwotnie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
– błyskawiczna jego nowelizacja z dnia 24 grudnia 2015 r. głównie w zakresie wejścia w życie – uzasadniana koniecznością kompleksowych zmian organizacyjnych oraz lepszego przygotowania jednostek administracji podatkowej do sprawnego i funkcjonalnego realizowania nałożonych zadań doprowadziła do odroczenia o pół roku wejście w życie przepisów regulujących kluczowe instytucje administracji podatkowej, tj. od 1 lipca 2016 r.
kolejna nowelizacja wspominanej wyżej ustawy z 10 czerwca 2016 r. odroczyła wejście w życie ustawy o administracji podatkowej na dzień 1 stycznia 2017 r.
to jednak nie koniec przesunięć, bowiem nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w art. 148 pkt 2 zmieniła ten termin na dzień 1 marca 2017 r.

Ministerstwo Finansów

Pytanie zasadnicze brzmi czy okresy ww. przesunięć zostały bardziej efektywnie wykorzystane na przygotowanie administracji podatkowej do wykonywania na nowo określonych ustawowo zadań oraz optymalnego wdrożenia instrumentów wsparcia podatników, czy bardziej obejmowały zmiany o charakterze organizacyjno-kadrowym. Na to pytanie każdy podatkowiec winien sam sobie odpowiedzieć. Za tym idą kolejne pytania – czy uchwalona w listopadzie ustawa o KAS jest na tyle rewolucyjna, że uzasadni odejście od ustawy o administracji podatkowej? Czy zwiększona zostanie wydolność podzielonej administracji podatkowej i to nie tylko w kontekście władczo – kontrolnym ale przede wszystkim w odpowiednim „wyjściu do petenta”.
Jeśli chodzi o moje skromne zdanie to zmianę od 01 marca postrzegam następująco:
Otóż suweren za pomocą posłów założy sobie czapę w postaci tych samych urzędów skarbowych, w których organem podatkowym będzie naczelnik takiego urzędu, zaś pracować w takim urzędzie będą pracownicy izb administracji skarbowej ( 16 izb w skali kraju ) opłacani centralnie przez Dyrektora IAS. Ci pracownicy mają dostać wsparcie w postaci byłych funkcjonariuszy celnych ( ta formacja po 01 marca przestaje istnieć, podobnie jak kontrola skarbowa ). Wyobrażam sobie, że te urzędy mają być bardziej pozytywnie zorientowane na podatnika niż te przed reorganizacją. W podobnym układzie mają powstać urzędy celno-skarbowe z tym, że zorientowane na kontrole a szczególnie te twarde. W województwie szefem wszystkich szefów jawi się Dyrektor IAS, który będzie rozdawał karty zarówno merytorycznie ( II instancja ) – no może wyjątek będzie stanowiło odwołanie do tego samego organu w przypadku kontroli UCS – jak i organizacyjno – kadrowym ( polityka zatrudniania, wynagrodzenia, premie, dyscyplina pracy i służby ). Natomiast nad wszystkim ma czuwać z ramienia MRiF – Szef KAS.
Na pewno dobrą deklaracją ministerstwa jest zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej w tym jej przetwarzanie i udostępnianie powierzono od 1 marca 2017 r. dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

W mojej ocenie źle się stało, że nie uchwalono najpierw nowej Ordynacji podatkowej, w której zostałyby uporządkowane i na nowo określone uprawnienia i obowiązki podatnika i organów podatkowych, a dopiero później, już w odrębnym akcie określić metody realizacji tych uprawnień.

Niektóre środowiska, na etapie tworzenia nowej administracji, a zwłaszcza te związane z cłem, zwracały uwagę na to zagadnienie ale suweren pozostawał głuchy. Oby się nie przeliczył, bo od 01 marca jedziemy na tym samym wózku.

Share on Facebook

Facebook

Share on Google+

Google+

Email this to someone

email

Print this page

Print


Kliknij i udostępnij to…