KAS

Co to jest KAS?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Reforma wg ustawodawcy ma pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjału służb podatkowych. KAS ma ruszyć 1 marca 2017r.

Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS.

Połączoną administracją kierował będzie szef KAS.

Reforma wejdzie w życie na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Prezentacja struktur (.pdf)

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page
Kliknij i udostępnij to…